ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด แนะนำการจัดทำแบบเสนอโครงการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชน

วันที่: 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:30 น. คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการป่าไม้ ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ออกปฏิบัติงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 1.เวลา 10.30 น. ให้คำแนะนำในการจัดทำแบบเสนอเพื่อขอรับเงินอุดหนุนป่าชุมชน ท้องที่บ้านเปลือย หมู่ที่ 8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 2.เวลา 13.30 น. ให้คำแนะนำในการจัดทำแบบเสนอเพื่อขอรับเงินอุดหนุนป่าชุมชน ท้องที่บ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 3.เวลา 14.30 น. ให้คำแนะนำในการจัดทำแบบเสนอเพื่อขอรับเงินอุดหนุนป่าชุมชนท้องที่บ้านไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 4. เวลา 15 30 น.ให้คำแนะนำในการจัดทำแบบเสนอเพื่อขอรับเงินอุดหนุนป่าชุมชน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการดำเนินการ : หมู่บ้านป่าชุมชนเป้าหมายทุกแห่งให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *