ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อร่วมออกแบบโครงสร้างข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบว่าด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชาชนในการปลูกต้นไม้ยืนต้นในชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ณ ห้องประชุมสวนอาหารแผ่นดินทอง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้รับเชิญเข้าประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อร่วมออกแบบโครงสร้างข้อบัญญัติท้องถิ่นต้นแบบว่าด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชาชนในการปลูกต้นไม้ยืนต้นในชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน ณ ห้องประชุมสวนอาหารแผ่นดินทอง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ จากมหาวิทยาลัยศรีประทุมร่วมดำเนินการใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *