โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยฝ่ายสารสนเทศ ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562
โดย นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการสัมมนาหลักสูตร “ระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อให้มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับที่กรมป่าไม้ใช้สร้างเว็บไซต์ และความสำคัญของเว็บไซต์ ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม WordPress ที่กรมป่าไม้ใช้สร้างเว็บไซต์ รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของเว็บไซต์ การเปิดใช้งานปลั๊กอินเพื่อเพิ่มความสามารถของเว็บไซต์ และปิดใช้งานปลั๊กอินที่ไม่จำเป็นได้ ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของเว็บไซต์ในส่วนที่ไม่มีตัวเลือกให้โดยใช้ CSS ได้ และเพื่อให้เว็บไซต์ของทุกหน่วยงานในสังกัดของกรมป่าไม้มีความทันสมัยน่าสนใจ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้งานและสืบค้นข้อมูลภายในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวกรวดเร็วใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *