ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการครูกล้าไม้ แก่นักเรียนโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ จำนวน 90 คน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้ และด้านอื่นๆที่เกียวข้อง เป็นการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงจากฐานการเรียนรู้จำนวน 3 ฐานคือฐานเมล็ดไม้ ฐานการกรอกถุงย้ายชำ และฐานการปลูกป่า ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น และได้ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกีบรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ลงทะเบียน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการครูกล้าไม้ แก่นักเรียนโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ จำนวน 90 คน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้ และด้านอื่นๆที่เกียวข้อง เป็นการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริงจากฐานการเรียนรู้จำนวน 3 ฐานคือฐานเมล็ดไม้ ฐานการกรอกถุงย้ายชำ และฐานการปลูกป่า ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น และได้ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกีบรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ลงทะเบียน มีผู้อำนวยการโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์เป็นประธาน


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *