ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ชี้แจงประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้และขั้นตอนการต่ออายุโครงการป่าชุมชน
2. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่ากับกรมป่าไม้พร้อมแจ้งการยกเลิกไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562
ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชนตามแบบคำขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน (แบบ ปชช 5.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 หมู่บ้าน
1. บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2. บ้านแวงเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
3. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 17 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
5. บ้านหัวนาไทย หมู่ที่ 14 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *