ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ และการเข้าร่วมโครงการจัดตั้งป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวแก้ว ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ และการเข้าร่วมโครงการจัดตั้งป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวแก้ว ณ ที่ทำการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ ดังนี้
1. ขี้แจงประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการป่าชุมชนกับกรมป่าไม้
2. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกป่ากับกรมป่าไม้พร้อมขั้นตอนการขออนุญาตทำไม้หวงห้าม
3. ประชาสัมพันธ์และมอบประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *