มหกรรมงานบริการภาครัฐ (Government Service Innovation)


เมื่อวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้เข้าร่วมจัดแสดงกิจกรรมงาน “มหกรรมงานบริการภาครัฐ” (Government Service Innovation) ” นวัตกรรมบริการ พัฒนางานภาครัฐ ยกระดับสู่ประเทศไทย 4.0″ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกีตรติ 80 พรรษา

162930

162934 162931

     เนื่องจากกรมป่าไม้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2558 ประเภทรางวัล นวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ชื่อผลงาน : งานวิจัยและพัฒนาไม้เทพทาโร สร้างรายได้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนางานวิจัยที่ช่วยส่งเสริมการปลูกและอนุรักษ์ ต้นเทพทาโร อีกทั้ง ยังช่วยในเรื่องของการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ประชาชนที่เข้าร่วมมีรายได้เพิ่มขึ้น และผลงานยังสามารถต่อยอดไปในระดับประเทศ และระดับโลกได้อีกด้วย ในด้านของการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้เพทาโร อาทิเช่น สปา ยาสมุนไพร (ยาดม ยาหม่อง) ภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก

dsc_4526 dsc_4524  %e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%af_9356 %e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%af_196

 • บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก
 • บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก
 • บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก
 • บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก
 • บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก
 • บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก
 • รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2558 ระดับดีเด่น
 • ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย
 • ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย
 • ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย
 • บรรยากาศภายในงานมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมการจัดบูธ รับกล้าไม้ และรับของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร
 • บรรยากาศช่วงแจกกล้าไม้เทพทาโร

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *