หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองพอก การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า ปี 2559-2560

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน ๙ – ๑ – ๐๐ ไร่ ไม้กระยาเลย จำนวน ๑ กอง รถยนต์กระบะบรรทุก จำนวน ๑ คัน เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดบาร์ ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เขตป่าสาธารณประโยชน์ดงสว่าง ท้องที่บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พนมไพร ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more
1 2