ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนบ้านหนองคู หมู่ที่ 3 และบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ณ วัดบ้านหนองคู ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง)

» Read more