มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ และประชุมสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่ประจำปี 2562 พร้อมสรุปปัญหาแนวทางแก้ไขในปี 2563 และร่วมงานอวยพรปีใหม่กับชุมชน ณ โครงการฟื้นฟูป่าหนองเหมือดแอ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

ประชาสัมพันธ์การป่าไม้ พร้อมการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์กล้าไม้มีค่าหน้าอำเภอ เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชนและผู้นำหมู่บ้านในท้องที่อำเภอภูเวียง บริเวณหน้าทีว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

» Read more