หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำอาฮวน) ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูป ถากกลม จำนวน 12 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.30 ลบม. บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ม.4 บ.นาห้วยกอก ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามออกตรวจสอบรับรองผลการดำเนินการปลูกหรือบำรุงรักษาต้นไม้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 (ศสส.2) พื้นที่ปลูกป่าปีที่2 และปีที่ 3 ในท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลถ่มน้ำชี ครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ) ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more

เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จำนวน 13 นาย ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันรักษาป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า) จังหวัดสระบุรี และ เข้าร่วมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (WOrld Ranger Day) ประจำปี 2562 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก

» Read more

ออกปฏิบัติงาน โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน โดยทำการชี้แจงผู้นำชุมชน/ผู้นำท้องถิ่น ตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน/อยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนฯ และตรวจสอบแปลงที่ดินที่อยู่อาศัย/ทำกินของราษฎร ท้องที่ ต.ห้วยม่วง, ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

» Read more

1 2 3