ส่วนจัดการป่าชุมชน/ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น ได้ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองขอนแก่น จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้และถวายความรู้ด้านป่าไม้แด่พระนวกะ(พระบวชใหม่)ตามโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายสถาบันศาสนาแบบบูรณาการ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ บ้านหนองกอย ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีพระสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200รูป/คน ต้นไม้ที่ปลูกประกอบด้วย ยางนา พะยูง สมอไทย พะยอม มะขวิด รวมจำนวน 200 ต้น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองสูง ร่วมกับอำเภอหนองสูง,องค์การบริหารส่วนตำบลภูวง,จิตอาสาอำเภอหนองสูง และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ ตามโครงการ”จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ”

» Read more