ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาสวนกวาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ตรวจยึด 1) ไม้พะยูงท่อน จำนวน 7 ท่อน ปริมาตร 0.13 ลบ.ม. มูลค่าความเสียหายภาครัฐ 125,000 บาท ไม้พะยูงแปรรูป จำนวน 14 แผ่น/เหลี่ยม มูลค่าความเสียหายภาครัฐ 32,500 บาท

» Read more

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ โดยได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม,อำเภอกุดรัง,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง,ผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ประชุมประชาคมชื้แจงการเข้าร่วมโครงการพุทธอุทยานและตรวจสอบสภาพพื้นที่ในการจัดทำโครงการพุทธอุทยาน ประจำปี 2562 ณ ที่พักสงฆ์โสกขุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

สถานีเพาะชำกล้าไม้ขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการปลูกป่านิเวศ ณ.เทศบาลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งร่วมปลูกป่าเชิ่งนิเวศ และสนับสนุนกล้าไม้ขนาดใหญ่จำนวน 200 กล้า

» Read more