ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล (ชุดปฏิบัติการเสนารักษ์พิทักษ์ป่า) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 10 คน ณ ศูนย์ฝึกการอบรมที่ 6 (เจ็ดคต – โป่งก้อนเส้า) ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

» Read more

ร่วมกันเป็นพยานศาลจังหวัดขอนแก่น ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น(โจทก์) กับ นายจรัญ วงคำชัย(จำเลย) กรณี บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวนกวาง ท้องที่บ้านห้วยหินลาด ม.7 ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 25-1-93 ไร่

» Read more