ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับหน่วยงานราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชนชาว ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ณ โรงเรียนคำแคนวิทยายน ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

» Read more

ร่วมการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมป่าไม้ ครั้งที่ 4/2562 ผ่านระบบ VDO Conference กรมป่าไม้ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

» Read more

ร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับหน่วยงานราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอภูเวียง ณ.ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียงเป็นประธานในพิธี

» Read more

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น ได้เป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพาะชำกล้าไม้เพื่อปลูกป่านิเวศให้กับประชาชนทั่วไปและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเกิ้ง ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ขอนแก่น) ร่วมงานเปิดตัวโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่องาน “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ซึ่งกรมป่าไม้ได้กำหนดจัดขึ้น ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพฯ

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) เข้าร่วมประชุมการซักซ่อมการปฏิบัติการจัดทำแผนงาน /โครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนพัฒนาในลักษณะแผนเดียว (One Plan) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

» Read more

1 2 3 8