หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท ร่วมประชุมเพื่อรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กร /หน่วยงาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี ชั้น 2 จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท ร่วมกันตรวจพิสูจน์ไม้พะยูงของกลาง ที่ตรวจยึดตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 11.00 น. ตรวจสอบต้นตอที่โรงเรียนคำไฮวิทยา ,ตรวจสอบไม้พะยูงท่อนท่อนที่ตรวจยึดที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.4 (ภูพระ) และตรวจสอบไม้พะยูงท่อนที่ตรวจยึด ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.3 (ศรีธาตุ) ) บ้านมีชัย หมู่ที่ 8 ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าคันโท จัดกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ฝ่ายมีชีวิต บริเวณห้วยหินลาด หมู่ที่ 6 บ้านหนองแซง ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.2 (โคกหลวง) ร่วมกับ นายสุริยนต์ ดอนสมจิตร ปลัดอำเภอบ้านฝาง ฝ่ายความมั่นคง และคณะผู้นำหมู่บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ร่วมกันตรวจยึด ไม้ประดู่ จำนวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.85 ลบ.ม. เหตุเกิดบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าสวะถี ด้านทิศตะวันออก หมู่บ้านบะยาว หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

» Read more