วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยนายวีรวัฒน์ ประสมสุข ผอ.ส่วนป้องกันฯเดินทางไปตรวจติดตามงานที่หน่วยฯ มห.4(คำอาฮวน)กรณีปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าจากนายทุน

» Read more