หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มค.1 (บรบือ) ร่วมตรวจยึด ไม้พะยูงท่อน จำนวน 8 ท่อน ปริมาตร 1.413 ลบ.ม. บริเวณโรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ บ.ขอนแก่นตะคุ ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

» Read more