วัดป่ากตติญานุสร ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการวัด ได้มอบรถตัดหญ้าให้กับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.1 (ภูเวียง)

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.1 (ภูเวียง) ตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายเกียวกับการป่าไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.1 (ภูเวียง) ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบหน่วยฯ และทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการลุกลามจากการเกิดไฟป่า

» Read more
1 2