กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน “

» Read more

ประชุมหารือเพื่อชี้แนวขอบเขตหมู่บ้านตามโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ระดับพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลานเขตพื้นที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชุมแพ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน โดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขก.5 (ภูผาม่าน ) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปทส. และกำนันตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันตรวจยึด ไม้แดง จำนวน 7 ท่อน เหตุเกิด ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 ทิศตะวันออก บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

» Read more

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 1/2563 และดำเนินการประชาสัมพันธ์การป่าไม้ พร้อมการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์กล้าไม้มีค่าหน้าอำเภอ

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน

» Read more

1 2 3 4