ส่วนอำนวยการ ฝ่ายสารสนเทศ ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบงานออนไน์ Office Service และโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์และรับมอบเครื่องอ่านบัตร ให้ทาง

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ได้รับการตรวจเยี่ยมจากนายอำเภอภูผาม่าน (นายชินกร แก่นคง)

» Read more

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูผาม่าน ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอภูผาม่าน ครั้งที่ 12/2561 ณ หอประชุมอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

» Read more

1 2