กิจกรรม “จิตอาสาปลูกป่าและปล่อยปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563” บริเวณอ่างเก็บน้ำสาธารณประโยชน์เทศบาลตำบลในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

» Read more

ตรวจสอบพื้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพป่า ปี 2560-2561

» Read more

ตรวจยึดจับกุมการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง ตรวจสอบพื้นที่ตามรายงานการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพป่า ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง

» Read more

ร่วมกันค้นหาราษฎรบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น รายนายอานนท์ วันพุฒซา อายุ 74 ปี ที่ได้หลงเข้าไปในป่าเขตอุทยานแห่งชาติป่าภูเวียง ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563

ร่วมกันค้นหาราษฎรหลงเข้าไปในป่าเขตอุทยานแห่งชาติป่าภูเวียง

» Read more

ออกตรวจลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 ต.เขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

» Read more

1 2 3