ประชาสัมพันธ์การป่าไม้ พร้อมการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์กล้าไม้มีค่าหน้าอำเภอ เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ พ.ศ. 2563 ให้กับประชาชนและผู้นำหมู่บ้านในท้องที่อำเภอภูเวียง บริเวณหน้าทีว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูเวียง ร่วมกันตรวจยึด/จับกุม ผู้กระทำความผิดกฏหมายเกี่ยวกับกับการป่าไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเวียง ตรวจยึดไม้กระยาเลยท่อน จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.200 ลบ.ม ผู้ต้องหา 2 นาย

» Read more

ร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับหน่วยงานราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอภูเวียง ณ.ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียงเป็นประธานในพิธี

» Read more

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ภูเวียง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับอำเภอเวียงเก่า อุทยานแห่งชาติภูเวียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราช ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่า ทำความสะอาด ณ วัดป่ามกุฎวิมุติคีรี (วัดภูขาด) ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธารในพิธี

» Read more

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ กำจัดขยะมูลฝอย กวาดทำความสะอาดบริเวรโดยรอบวัดจันทราราม ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

» Read more

ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และเสนอแนะการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พศ..๒๕๖๒

» Read more

1 2