ประชุมประชาคมทำความเข้าใจและชี้แจงแนวทางเพื่อขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน ตามแนวทางของกรมป่าไม้และได้ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562

             วันที่ 9 ตุลาคม 2562  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม โดยการอำนวยการของนายสุมน นำพูลสุขสันติ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมกับอำเภอชื่นชม, องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง, องค์การบริหารส่วนตำบลชื่นชม, กำนัน/ผู้นำชุมชน และเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ป่าโคกข่าว อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ได้ประชุมประชาคม ทำความเข้าใจและชี้แจงแนวทางเพื่อขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้และได้ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ดังนี้  

          –  เวลา  09.00 – 10.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านส้มกบ หมู่ที่2 ตำบลเหล่าดอกไม้  อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

          –  เวลา  10.00 – 12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านโคกอินทนิล หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุง  อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

           – เวลา  13.00-14.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *