ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ได้ออกปฏิบัติงานเสนอโครงการจัดตั้งป่าชุมชนประจำปี 2562 เพื่อให้นายอำเภอให้ความเห็นชอบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาให้ความเห็น

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด ได้ออกปฏิบัติงานเสนอโครงการจัดตั้งป่าชุมชนประจำปี 2562 เพื่อให้นายอำเภอให้ความเห็นชอบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาให้ความเห็น ดังนี้
1. เทศบาลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
3 นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ออกส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานด้านป่าชุมชนให้กับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนโดยมีการปฎิบัติงานดังนี้
1.ตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชน(ปชช.2) ตามแบบคำขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน(ปชช.1) ท้องที่ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 7 หมู่บ้าน ท้องตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หมู่บ้าน
2. ประสานงานผู้นำชุมชนและออกตรวจสภาพป่ารับคำขอต่ออายุโครงการป่าชุมชนตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 หมู่บ้าน ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 หมู่บ้าน


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *