แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 26 เมษายน 2024


วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี โดย นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดย นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ วัดเขาพระ […]

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗