แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 3 เมษายน 2024


วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายประทีป ลิสกุลรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบพื้นที่และประสานงานการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ป่าวัดราษฎร์ประคองธรรม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ตรวจพื้นทีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567