แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มกราคม 2023


วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ บริเวณที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.9 (หนองยิงหมี) ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี และบริเวณที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.8 (รวมไทย) ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566