แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2023วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ) และผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ (นางนันทนา บุญยานันต์) ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา ในการเดินทางมาศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายสรุป และ เยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดการป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการต่างประเทศ ณ ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง