แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ธันวาคม 2022


วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ บริเวณหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.1 (ยางชุม) ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน บริเวณหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พบ.2(ห้วยเกษม) ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง และสวนป่าท่องเที่ยว (โครงการพัฒนาป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้) จังหวัดเพชรบุรี ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจา […]

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ท้องที่จังหวัดเพชรบุรี


วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้แก่งกระจาน และหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 […]

มอบนโยบายและปล่อยแถวบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า หัวหน้าสวนป่าท่องเที่ยวฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักฯ ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพร


วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานสนาม และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 บริเวณวัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าประจำปี พ.ศ.2565วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และนายชำนาญ สมบัตรนิมิตร ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 และปลัดเทศบาลตำบลท่าไม้รวก ตรวจพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรม “kick off ป่าชุมชนแห่งแรก สู […]

ตรวจพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรม “Kick off ป่าชุมชนแห่งแรก สู่ตลาดคาร์บอนเครดิต”


วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดย นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักฯ นายสุดใจ บุตรแตง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2566 นำโดย นายสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรดีเด่นฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรของแต่ละสำนักฯในกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นเกษตรกรดีเด่นฯ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ห้ […]

ประชุมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาปลูกสวนป่า ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก