แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 16 มกราคม 2023


วันที่ 14 มกราคม 2566 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี หัวหน้าหน่วยงานสนามท้องที่ จ.เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานวันเด็กและงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติประจำปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณตลาดเพชรไพบูลย์พลาซ่า ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

ร่วมจัดงานวันเด็กและงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติประจำปี 2566