แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 3 มกราคม 2023


วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ เลียบวัน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ บริเวณที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.4 (ห้วยทราย) ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ บริเวณที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว) ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน และบริเวณที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.1 (โป่งคา) ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566


วันที่ 30 ธันวาคม 2565 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ บริเวณที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.9 (หนองยิงหมี) ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี และบริเวณที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.8 (รวมไทย) ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566