แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มกราคม 2023
วันที่ 14 มกราคม 2566 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี หัวหน้าหน่วยงานสนามท้องที่ จ.เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานวันเด็กและงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติประจำปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณตลาดเพชรไพบูลย์พลาซ่า ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

ร่วมจัดงานวันเด็กและงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติประจำปี 2566วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย นายณรงค์ เลียบวัน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ บริเวณที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.4 (ห้วยทราย) ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ บริเวณที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.2 (วังยาว) ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน และบริเวณที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.1 (โป่งคา) ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตรวจเยี่ยมจุดบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566