เพาะชำกล้าไม้ แจกฟรี


หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี

1. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี

ที่ตั้ง ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

https://goo.gl/maps/WqVBVtnNQGXqN6mD9

หัวหน้าฯ นายนุกานต์ กาญจน์กีรติศักดิ์ โทร. 09 4006 5044

หมายเลขโทรศัพท์สถานีฯ 08 1705 0935

2. สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ที่ตั้ง ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

https://goo.gl/maps/uRchKm7ih83Z2PjR7

หัวหน้าฯ นายอดุลย์เดช ขุนทอง โทร.08 7042 1591

หมายเลขโทรศัพท์ขอรับกล้าไม้

3. สถานีเพาะชำกล้าไม้แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ที่ตั้ง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

https://goo.gl/maps/HGamXF1svtCTeQVU6

หัวหน้าฯ นายเทอดธรรม จักรนารายณ์ โทร. 08 6755 5534

หมายเลขโทรศัพท์ขอรับกล้าไม้

4. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ตั้ง ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

https://goo.gl/maps/h4D5B8KjxNDYv1wF8

หัวหน้าฯ นายประภาศ ชาประสม โทร.09 6848 5191

หมายเลขโทรศัพท์ขอรับกล้าไม้

5. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้ง ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

https://goo.gl/maps/YMqxvYvoRaH6qhFe6

หัวหน้าฯ นายชาติชาย กิมศิริ โทร.08 9489 1131

หมายเลขโทรศัพท์ขอรับกล้าไม้