ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม


วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า (ผอ.สสป.) เดินทางมายังศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม เพื่อพตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยมีนายสิทธิพงษ์ โกวพัฒนกิจ ผอ.ส่วนผลิตกล้าไม้ นายไชยา แดนโพธิ์ ผอ.ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และนางกฤษณา จตุรสุขสกุล ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมคณะด้วย

ผอ.สสป. และคณะรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยนายพงศ์ปกรณ์ ผิวผ่อง หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคามเป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้ ผอ.สสป. ได้มอบแนวทางการทำงานโดยให้ศูนย์ฯ พัฒนางานด้านวิชาการให้เป็นรูปธรรม ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เรียบร้อย รวมถึงการจัดระเบียบครุภัณฑ์ให้เป็นตามระเบียบ นอกจากนี้ ผอ.สสป.ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ อยู่ด้วยกันด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อขับเคลื่อนงานของกรมป่าไม้ในอนาคต ในการนี้ ผอ.สสป. ได้ตรวจงานภาคสนามทั้งในส่วนของอาคารสำนักงาน และเรือนเพาะชำ ร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และร่วมเพาะชำต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นที่ระลึกให้ศูนย์ฯ ด้วย

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *