สัมมนา พ.ศ.2560


สัมมนา พ.ศ. 2560 - ชุดพื้นฐาน
ppt-icon-486 การพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน ตอนที่ 1 บทนำ / เข้าใจธรรมชาติ (138.1 MB)

ppt-icon-486 การพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน ตอนที่ 2 แก่นของงานดูแลรักษาป่าในเมือง (138.3 MB)

ppt-icon-486 การพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน ตอนที่ 3 พื้นฐานภาคปฏิบัติ (107.4 MB)

ppt-icon-486 การพัฒนาป่าในเมืองอย่างยั่งยืน ตอนที่ 4 ระบบรากต้นไม้ในเมือง (100.8 MB)

สัมมนา พ.ศ.2560 - ปีนต้นไม้
ppt-icon-486 Seed Sources Development การพัฒนาแหล่งเมล็ดพันธุ์ (45.1 MB)

ppt-icon-486 Plus Tree Selection การคัดเลือกแม่ไม้ (91.7 MB)

 Plus Tree Selection การคัดเลือกแม่ไม้ (โดย สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)(1.4 MB)

ppt-icon-486 การปีนต้นไม้โดยใช้สะเปอร์ (โดย ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้) (43.7 MB)

icon-word ประวัติการฝึกอบรมการปีนต้นไม้ (13 KB)

 เทคนิคการเก็บเมล็ดไม้โดยการปีนต้นไม้ (โดย กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้) (2.61 MB)