ข่าวสาร/โครงการ


video-icon“โครงการครูกล้าไม้”
รายการบอกข่าวเล่าเรื่อง ออกอากาศวันที่ 27 กันยายน 2560
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
เครดิต : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก,
รายการบอกข่าวเล่าเรื่อง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
video-icon“7 สี ช่วยแชร์ : Forest4Thai หากล้าไม้บนโทรศัพท์มือถือ”
เครดิต : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
video-icon“กว่าจะเป็นกล้าไม้คุณภาพ”
เครดิต : สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา

video-icon“การปลูกไม้พะยูง”

รายการท็อปนิวส์วาไรตี้ ออกอากาศทางช่อง 3 SD ช่อง 28 วันที่ 11 ตุลาคม 2557

เครดิต : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา , รายการท็อปนิวส์วาไรตี้ ช่อง 3 SD ช่อง 28

video-icon“การเพาะชำไม้พะยูง”
รายการเป็นข่าวเช้านี้ ออกอากาศทางช่อง 3 SD ช่อง 28 วันที่ 13 ตุลาคม 2557
เครดิต : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา , รายการเป็นข่าวเช้านี้ ช่อง 3 SD ช่อง 28
video-icon“สายตรวจภาษา ตอนที่ 31 พะยูง”
รายการสายตรวจภาษา ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
เครดิต : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา , รายการสายตรวจภาษา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5