สื่อประกอบคำบรรยาย


เทคนิคการเพาะชำกล้าไม้

 เทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ (10.7 MB)
เครดิต: ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่

เทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพ

 เทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ (34.1 MB)
เครดิต: ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่

การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า

การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า (31 MB)
เครดิต: ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่