นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานให้กับข้าราชการและพนักงานราชการที่ได้รับการบรรจุและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานไม่เกิน 1 ปี จำนวน 40 คน

» Read more