ร่วมถวายปัจจัยและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์สามัคคีทำความดีด้วยใจ ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

» Read more