ร่วมประชุม ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือน ตุลาคม 2562

» Read more