ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (คปจ.มหาสารคาม) คร้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 306/1 สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1(คำป่าหลาย) ร่วมกันตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูปถากกลม จำนวน 24 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.20 ลบ.ม. บริเวณโกดังไม่มีเลขที่ ริมฝังแม่น้ำโขง บ.นาโปกลาง ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

» Read more