หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) เดินหน้า คทช. อ.เมืองมุกดาหาร

» Read more

เดินหน้า คทช. สำรวจการถือครองที่ดิน ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่หนึ่ง

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) เก็บข้อมูลการครอบครองที่ดินและทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่แปลงที่หนึ่ง เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) และผู้ช่วยงานสำรวจ ลงพื้นที่บ้านจอมมณีเหนือ ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เก็บข้อมูลการครอบครองที่ดินและทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน, ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

» Read more

ลาดตระเวนตรวจสอบปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู ท้องที่บ้านนาคำน้อย ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) ตรวจยึดไม้เต็งแปรรูป ข้างริมคลองธรรมชาติกลางป่า

» Read more

1 2 3 4 8