ลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ที่คงเหลืออยู่จริง (ป่าคงสภาพ)

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) ตรวจสอบไฟไหม้ จุด Hot spot

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) เดินหน้า คทช. อ.เมืองมุกดาหาร

» Read more

เดินหน้า คทช. สำรวจการถือครองที่ดิน ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่ แปลงที่หนึ่ง

» Read more

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) เก็บข้อมูลการครอบครองที่ดินและทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบังอี่แปลงที่หนึ่ง เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

» Read more

1 2 3 7