ชุดปฎิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ มุกดาหาร ร่วมกัน​กำจัดเชื้อเพลิงและลดปริมาณเชื้อเพลิง​เข้า​เสวียน​บริเวณโดยรอบ​หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ ​(แม่สะเรียง)​ และเวลา​ 16.00​ น. ร่วมกันออกตรวจสอบ จุด Hotspots บ้านป่าหมาก ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

» Read more

ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 2 (มุกดาหาร) ตรวจสอบจุด Hotspot

» Read more