ประกาศ

ข่าวประกาศ
  1. รับสมัครหรือรับการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ดาวน์โหลด ประกาศทั่วไป
  2. 3.เรื่องเผยแพร่เเผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร) ดาวน์โหลด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. เรื่องเผยแพร่เเผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ค่าครุภัณฑ์) (จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน) ดาวน์โหลด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  4. เรื่องเผยแพร่เเผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (งานก่อสร้าง 3 โครงการ) ดาวน์โหลด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครหรือรับการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด ประกาศสมัครงาน
  6. รับสมัครหรือรับการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดมุกดาหาร ดาวน์โหลด ประกาศสมัครงาน
  7. รับสมัครหรือรับการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ประกาศสมัครงาน
  8. การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและยานยนต์ จำนวน ๒๑ รายการ ของหน่วยงานในสังกัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ดาวน์โหลด ประกาศทั่วไป
  9. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ดาวน์โหลด ประกาศทั่วไป
0%
ประชาสัมพันธ์

* ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมออนไลน์ รายวิชาวางรากฐานพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง (MNRE MOOC) ดาวน์โหลด

* ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 15 ดาวน์โหลด