แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 2 ธันวาคม 2015


ประชุมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาโครงการบูรณาการข้อมูล (NECTEC) วันอังคาร 1 ธ.ค.58

วันอังคาที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาโครงการบูรณาการข้อมูล