แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 18 กรกฎาคม 2018


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ต้อนรับ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ เขตตรวจราชการ ที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ต้อนรับ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ เขตตรวจราชการ ที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16-20 […]