แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กรกฎาคม 2018


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ต้อนรับ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ เขตตรวจราชการ ที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ต้อนรับ นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ เขตตรวจราชการ ที่ 15 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16-20 […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.10 (ห้วยทราย) โดยร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครองปลัดอำแม่ริม ,จนท.ปปส ,ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ ที่1 ,จนท.อส.อ.แม่ริม ที่4 ออกตรวจฯลาดตระเวนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ท้องที่บ้านเมืองก๊ะ หมู่5 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ผลการออกตรวจฯ พบการกระทำผิด 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.10 (ห้วยทราย) โดยร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครองปลัดอำแม่ริม ,จนท.ปปส ,ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ ที่1 ,จนท.อส.อ.แม่ […]


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเดือนมหามงคล โดยนายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานในพิธี ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเดือนมหามงคล โดยนายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่า […]