แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มิถุนายน 2018


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดโครงการประชารัฐร่วมใจจิตอาสาขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ณ บริเวรสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดโครงการประชารัฐร่วมใจจิตอาสาขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ โดยมีนายพุฒิพงศ […]


ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เลขที่ 105/2561 การจ้างก่อสร้างการก่อสร้าง ฝายแบบกึ่งถาวร ตามประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

ประกาศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) เลขที่ 105/2561 การจ้างก่อสร้างการก่อสร้าง ฝายแบบกึ่งถาวร ตามประกาศ สำนักจัดก […]