สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ”ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมี นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)


สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ”ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยมี นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ตามกิจกรรมมาตรการลดใช้ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐและได้มีการสาธิตการคัดแยกขยะ

 

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น