สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ส่ง ว่าที่ ร้อยตรี กรินทร์ จงเจริญสกุล ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นตัวแทน กรมป่าไม้ ขึ้นเวทีเสวนา เนืองในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก(Wold Ranger Day 2018) ในหัวข้อ “จากทะเลถึงภูเขา เราดูแล” พิทักษ์ป่า พิทักษ์สัตว์ป่า พิทักษ์ทะเล ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริด สามะพุทธิ


 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ส่ง ว่าที่ ร้อยตรี กรินทร์ จงเจริญสกุล ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นตัวแทน กรมป่าไม้ ขึ้นเวทีเสวนา เนืองในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก(Wold Ranger Day 2018) ในหัวข้อ “จากทะเลถึงภูเขา เราดูแล” พิทักษ์ป่า พิทักษ์สัตว์ป่า พิทักษ์ทะเล ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริด สามะพุทธิ

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น